ทวีป วรดิลก, 2471-2548.

กำแพงเงา / ทวีปวร. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2533. - 112 หน้า : ภาพประกอบ.

9747112434

PL4209.ท545 / ก17 2533

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544