ศิริ ผาสุก, 2482-

ธาตุแท้ของ พลตรีจำลอง ศรีเมือง / ศิริ ผาสุก. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คมเคียว, 2538. - 104 หน้า : ภาพประกอบ.

9748216055


จำลอง ศรีเมือง, พล ต., 2478-


พรรคพลังธรรม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?

DS570.6.จ67 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544