แผนปฏิบัติการฝนหลวง / สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2535-


สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง--วารสาร.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


ฝนเทียม -- ไทย -- วารสาร.

QC928.6 / .ผ83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544