ชิดชนก เชิงเชาว์.

วิธีวิจัยทางการศึกษา = Research methods in education / ชิดชนก เชิงเชาว์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง. - ปัตตานี : โครงการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2539. - 399 หน้า : ภาพประกอบ.

9746057138


การศึกษา -- วิจัย.

LB1028 / .ช63 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544