ประชา สุวีรานนท์, 2500-

แล่เนื้อ เถือหนัง : รวมบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร "สารคดี" / ประชา สุวีรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2540- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 2 มีชื่อเรื่องรอง: บทวิจารณ์ภาพยนตร์แนวสัญศาสตร์โครงสร้าง.

รางวัลบทวิจารณ์ดีเด่นกองทุน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, พ.ศ. 2537.

9747121891 9743215301


ภาพยนตร์ -- บทวิจารณ์.

PN1995 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544