ทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ / ศูนย์สนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2537-2538-

ปี 2545 ใช้ชื่อ: ทำเนียบนักวิจัย. ปี 2549- ใช้ชื่อ: ทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน.


นักวิชาการ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

H62.5 / .ท645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544