กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / คณะกรรมาธิการ ประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2540. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารพื้นฐานประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมกำหนด รัฐธรรมนูญโดยประชาชน.


การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ.

JQ1743.ฮ9 / ก45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544