สมบัติ พลายน้อย, 2472-

วังเจ้านาย / ส. พลายน้อย. - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539. - 104 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9747367769


วัง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ประวัติ.

NA1522.ก4 / ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544