สุรชัย ไชยรังสินันท์.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค / สุรชัย ไชยรังสินันท์. - [ม.ป.ท.] : ฝ่ายวิจัย บล. เอเซีย จำกัด (มหาชน), [2539?] - [10], 313 หน้า : ภาพประกอบ.


หุ้นและการเล่นหุ้น.
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์.
การเก็งกำไร.
พยากรณ์ราคาหุ้น.

HG4637 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544