ลุงอาร์เธอร์.

เรื่องสำหรับเด็ก (Bedtime Stories) แปลโดย อ. สนิทวงศ์. - พระนคร, ข่าวประเสริฐ, 2512. - 5 เล่ม. ภาพประกอบ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544