เงินตราล้านนาและผ้าไท / กองบรรณาธิการและบทความ นวรัตน์ เลขะกุล ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540. - 119 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

9748036413


เงินตรา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)

HG1250.58.ก27 / ง73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544