โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : ศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหา / โดย กิติมา สุรสนธิ หัวหน้าโครงการ ; พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ... [และคนอื่น ๆ] ผู้ร่วมโครงการ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2540] - 237, 140 แผ่น : ภาพประกอบ.


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย.

PN4784.ท4 / ค94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544