พรพิศ ศิลขวุธท์.

พืชพิษ = Poisonous plants / ผู้จัดทำ พรพิศ ศิลขวุธท์, ประเสริฐศรี กาญจนนิมมาน, เยาวเรศ อุปมายันต์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2537. - 53 หน้า : ภาพสีประกอบ.


พืชมีพิษ.

QK100.ก1 / พ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544