แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526. - 2 เล่ม.

เล่ม 1. ข้อความเบื้องต้น.- เล่ม 2 สัญญา.

9740752543 (ล. 1) 9789740752547 (ล. 1) 9740752705 (ล. 2) 9789740752707 (ล. 2)


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ล82 2526

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544