เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540. - 256 หน้า.

9747682699


เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


ประวัติศาสตร์สังคม.

PL4209.ส755ก14 / 2540ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544