รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง. - กรุงเทพฯ. 2524- - เล่ม. ซีดี-รอม. - รายปี - 2524-


กำลังคน -- สถิติ.
การว่างงาน -- ไทย -- สถิติ.

HD5832.5.ก1 / ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544