นิชิโมโต, โยอิชิ.

การผลิตสื่อโทรทัศน์และวิดีทัศน์ / โดย Yoichi Nishimoto ; วิภา อุตมฉันท์ แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

9746319906


โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ.
รายการโทรทัศน์.
โทรทัศน์กับเด็ก.

PN1992.75 / .น67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544