ลัดพลีธรรมประคัลภ์, พระยา.

คำอธิบายกฎหมายอาชญา / โดย พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2474. - 53 แผ่น.


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ล63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544