ยานี ประเสริฐพันธ์.

รูปแบบการประกันกรณีชราภาพ : แนวคิดและข้อเสนอแนะ / โดย ยานี ประเสริฐพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540 - 129 แผ่น : ภาพประกอบ.


บำเหน็จบำนาญชราภาพ.
ประกันสังคม.
การเกษียณอายุ.

HD7105.3 / .ย63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544