รายงานการสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ไทย / [จัดโดย] ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ ระวิวรรณ ภาคพรต, บุญสม น้าเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539. - 234 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9742680574


ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประชุม.


ไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประชุม.

DS570.98.ท9 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544