ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2535] - [25] หน้า.


การรวมกิจการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.

KPT3224.ก33 2535 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544