แผนประชาสงเคราะห์แม่บท / [จัดทำโดย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย]. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2527- - เล่ม : ภาพประกอบ. - ราย 5 ปี - ฉบับที่ 1 (2527-2529)-


กรมประชาสงเคราะห์.


การบริหารงานสังคมสงเคราะห์.

HV400.57.ก2 / ก34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544