สารนิเทศกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. - กาญจนบุรี : สำนัก, 2539- - เล่ม.


กาญจนบุรี -- บรรณานุกรม.
สุพรรณบุรี -- บรรณานุกรม.

Z3238.ก5 / ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544