รายงานสรุปผู้บริหาร : "ผลการศึกษาตามโครงการศึกษา และจัดทำแผนลงทุนจังหวัดกระบี่" ตามนโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค = Executive summary : "The Krabi Provincial Investment Plan" in accordance with the policy to promote rural development / จัดทำโดย บริษัท บริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด [ร่วมกับ] สถาบันนโยบายศึกษา. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2539?] - 15, xiv, แผ่น.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


การลงทุน -- ไทย -- กระบี่.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544