อุทุมพร จามรมาน.

การวิจัยของครู = Action research / โดย อุทุมพร จามรมาน. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537. - 91 หน้า : ภาพประกอบ.

9747055236


วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา.

LB1028.24 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544