อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

ผีสางเทวดา โดย เสถียรโกเศศ, นามแฝง. - พระนคร, แสงนครการพิมพ์, 2502. - 60 หน้า.


ผี.

BQ5768 / .อ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544