ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในทศวรรษปัจจุบัน และลู่ทางความร่วมมือในอนาคต / [จัดโดย] คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539] - 280 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม -- การประชุม.

DS575.5.ว8 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544