ไมตรี ตันติวุฒานนท์.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (การค้าและการขนส่งทางทะเล) : คำศัพท์และข้อความหมาย / ไมตรี ตันติวุฒานนท์ เรียบเรียงและรวบรวม. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540. - 308 หน้า. - ชุดกฎหมายการค้าเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล .

ชื่อเรื่องเดิม: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล (สาขาพาณิชย์นาวี) : คำศัพท์และข้อความหมาย.

9747688859


กฎหมายพาณิชยนาวี -- พจนานุกรม.

K1150.ก51 / ม9 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544