โบชาร์ด, ฟิลิป.

เยาวชนผู้อ่าน ผู้ดู และผู้ฟัง (Child audience) รายงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และวิทยุสำหรับเยาวชน แปลและเรียบเรียงโดย แม้นมาส ชวลิต และฐะปะนีย์ นาครทรรพ. - พระนคร, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2503. - 315 หน้า.


วารสารสำหรับเด็ก
รายการวิทยุสำหรับเด็ก.
ภาพยนตร์กับเด็ก.

P91 / .บ9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544