วรวุฒิ เทพทอง.

คำอธิบายกฎหมายธุรกิจ / วรวุฒิ เทพทอง. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540. - 222 หน้า : ภาพประกอบ.

9742823006


กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT920 / .ว44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544