ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง / รวบรวมโดย คณะทำงานรวบรวมกฎหมายและระเบียบเพื่อพิมพ์จำหน่าย. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, [2540?] - 543 หน้า : ภาพประกอบ.


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2724.7 / 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544