ประเวศ วะสี, 2474-

การเดินทางแห่งความคิด : ปฏิรูปการเมือง / โดย ประเวศ วะสี. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2540. - 161 หน้า : ภาพประกอบ.

9748316262


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / ป363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544