อานันท์ ปันยารชุน : คนกวาดเมฆ. - กรุงเทพฯ : ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย, 2536. - 69 หน้า : ภาพสีประกอบ.

เรื่องที่ 1: เป็นสุนทรพจน์ในงาน Flowers for Anand 2 เมษายน 2536 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จัดโดย ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย, ชมรมนักกฎหมายเพื่อประชาธิปไตย, มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมประเทศไทย. เรื่องที่ 2: เป็นการถอดเทปบันทึกเสียงจากรายการสนทนากับอานันท์ ปันยารชุน จัดโดย 11 มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ จากห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 19 เมษายน 2536 ดำเนินรายการโดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ สุทธิชัย หยุ่น.


อานันท์ ปันยารชุน, 2475-
อานันท์ ปันยารชุน, 2475- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.

DS570.6.อ575 / ก5 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544