การปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนราชการ จะทำอะไร จะได้อะไร / ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538. - 25 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารชุดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ .


ส่วนราชการ -- การจัดการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544