การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : แผนกการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, 2540. - ก-ข, 728 หน้า : ภาพประกอบ.

9745886971


การพยาบาล.

WY100 / .ก68 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544