รายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2525?]- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2525-

ปี 2556- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ --วารสาร.

LG395.ก232 / ธ454

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544