จรัล ดิษฐาอภิชัย.

แนวทางการยกเครื่องรัฐสภาไทย / จรัล ดิษฐาอภิชัย. - กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2540. - ii, 73 หน้า.

โครงการวิจัยชุด "ยกเครื่องเมืองไทย : จินตนาการสู่ปี 2000"

9748992802


ไทย. รัฐสภา.

JQ1747 / .จ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544