ปาริฉัตร ศาลิคุปต.

ดวงใจพิสุทธิ์ / กิ่งฉัตร. - กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2539. - 2 เล่ม. 502 หน้า.

9747156555 9747074109 (2544)

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)