สมคิด ศรีสังคม, พ.อ. , 2460-

การปฏิรูปการเมืองกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โดย พันเอก สมคิด ศรีสังคม. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2540?] - ก-จ, 229 หน้า : ภาพประกอบ.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1742 / .ส395

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544