จินตนา บุญบงการ.

การสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / จินตนา บุญบงการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539. - 56 หน้า. - เอกสารวิชาการ ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ; ลำดับที่ 6 .


ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน.

JQ1745 / .จ67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544