ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ / วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรีนเนทและสหกรณ์อาหารธรรมชาติ, 2540. - 132 หน้า. - ชุดหนังสือกรีนบุ๊ค ; 2 .

9748947572


การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.
ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
ความหลากหลายทางชีวภาพ.

QH75.ก1 / ภ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544