รายงานผลการศึกษาวิจัยเครื่องทองลงหิน (Bronzewares) โดย ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม (วส./วอ. 2) - กรุงเทพฯ, 2521. - 29 หน้า. ตาราง.


เครื่องสัมฤทธิ์.

NK7978.7 / .พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544