รายงานประจำปี = Annual report / บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2534- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2534-

ซีดี-รอม ภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์.
Thai Plastic and Chemicals--Periodicals.

HD9661.ท94 / ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544