กาญจนา แก้วเทพ.

การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี : รายงานผลการวิจัย / โดย กาญจนา แก้วเทพ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2540. - ก-ง, 263 หน้า.


สื่อมวลชนกับสตรี -- ไทย.
สตรี -- ภาวะสังคม.

P94.5.ส3 / ก628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544