รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 204 หน้า.

9745716227


ธนาคารแห่งประเทศไทย.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
นโยบายการเงิน -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ร5803

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544