วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. - 161 หน้า : ภาพประกอบ.

9745716146


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ว565 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544