คำประกาศอิสรภาพจาก IMF / พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2540. - 270 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโลกาภิวัตน์ ; ลำดับที่ 3 .

9748368114


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.

HG3881.5.ก455 / ค63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544