รายงานผลการศึกษาวิจัยเครื่องเงินไทย โดย ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม (วส./วอ2) ศึกษาโดย รุ่งเรือง กิจจวัฒนะ. - กรุงเทพฯ, 2523. - 45 หน้า. ตาราง.


เครื่องเงิน -- ไทย.

NK7178.7 / .พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544