พระทักษิณคณาธิกร (สิงห์ทน นราสโภ)

ปรัชญา. - กรุงเทพฯ, กรุงสยามการพิมพ์, 2517 [1974] - 338 หน้า.

ศพ นางวงษ์ แสงประภา.

บทนำ -- บทที่ 1 ญาณวิทยา (Epistemology) -- บทที่ 2 อภิปรัชญา (Metaphysics) -- บทที่ 3 คุณวิทยา (Axiology) -- บทที่ 4 แนวโน้มปรัชญาสมัยปัจจุบัน.


วงษ์ แสงประภา, 2450-2517.
แสงประภา (นาม)


ปรัชญา.

BD38 / .พ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544