วิทยากร เชียงกูล, 2489-

การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF / วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักพิมพ์มิ่งมิตร, 2541. - 85 หน้า : ภาพประกอบ.

9748623947


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540.

HC445 / .ว6777

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544